::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ...สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาวตำบลบ่อทองและตำบลใกล้เคียง ทุกท่านค่ะ :::   

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลุกและปลูกจิตสำนักการต่อต้านการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

วันรักต้นไม้ 2561
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั [ 11 ก.พ. 2562]
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่องการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอำน [ 31 ม.ค. 2562]
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก และโครงการปรับปรุงอาคารส่งเสริมอาชีพเป็นห [ 30 ต.ค. 2561]
- แผนการจักซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2561]
- ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 18 ม.ค. 2561]
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างรางระบายน้ำ และก่อสร้างถนนและซ่อมสร้างถนน คสล. รวม [ 13 พ.ย. 2561]
- ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.48-026 บ้านแสนขัน-บ้าน [ 5 พ.ย. 2561]
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดและก่อสร้างถนน คสล.6โครงการ [ 16 พ.ค. 2561]
- ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 5 โครงการ [ 11 พ.ค. 2561]
- โครงการวางท่อเมนระบบประปา อบต.บ่อทอง [ 7 พ.ค. 2561]
logo 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง