::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ...สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาวตำบลบ่อทองและตำบลใกล้เคียง ทุกท่านค่ะ :::   

ท่านผู้ว่าราชการจจังหวัดอุตรดิตถ์มาเยี่ยมเยือนบ้านน้ำลอก. ดูเรื่องภัยแล้งที่ฝายเก็บน้ำบ้านน้ำลอกครับ
 

โครงการปลูกสำนึกความดี รักษ์ป่า รักษ์น้ำ
 
- ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน [ 1 ต.ค. 2558]
- แบบแสดงตนการดำรงชีวิตอยุ่ เพื่อยืนยันสิทธฺ์ขอรับเบี้ยยังชีพสูงอายุ เบี้ยพิการ เบี้ยผู้ป่วนเอดส์ อบต [ 18 ก.ย. 2558]
- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานที่การรับแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและคนพิการ [ 18 ก.ย. 2558]
- ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจรณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 20 ก.ค. 2558]
- ประกาศตั้งแต่วันที่1 ก.ย. 2557 ผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป [ 1 ก.ย. 2557]
- ประกาศสอบ 7 โครงการ [ 12 ก.พ. 2559]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างผิวทาง ถนนลาดยาง ปางค้อ ม.6 [ 28 ม.ค. 2559]
- ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา ซ่อมสร้างผิวทาง ถนนลาดยาง ปางค้ [ 27 ม.ค. 2559]
- ประกาศรายชื่อผู้ขอรับซื้อเอกสารสอบราคา ซ่อมสร้างผิวทาง ถนนลาดยา [ 26 ม.ค. 2559]
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต 2038 หมู่ 6 [ 14 ม.ค. 2559]
logo