::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ...สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาวตำบลบ่อทองและตำบลใกล้เคียง ทุกท่านค่ะ :::   

โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราบชิน
 

น้ำท่วมหมู่ที่ 6 รอบที่ 3
 
- ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 18 ม.ค. 2561]
- ประกาศตั้งแต่วันที่1 ม.ค. 2561 ผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ภาษี [ 1 ม.ค. 2561]
- ประกาศจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 26 ธ.ค. 2559]
- ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต [ 17 ต.ค. 2559]
- ประกาศตั้งแต่วันที่1 ม.ค. 2559 ผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ภาษีโรง [ 1 ม.ค. 2559]
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดและก่อสร้างถนน คสล.6โครงการ [ 16 พ.ค. 2561]
- ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 5 โครงการ [ 11 พ.ค. 2561]
- โครงการวางท่อเมนระบบประปา อบต.บ่อทอง [ 7 พ.ค. 2561]
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองเรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด,วางท่อ [ 22 ม.ค. 2561]
- ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแสนขัน2 [ 24 พ.ย. 2560]
logo