::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ...สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาวตำบลบ่อทองและตำบลใกล้เคียง ทุกท่านค่ะ :::   

โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราบชิน
 

น้ำท่วมหมู่ที่ 6 รอบที่ 3
 
- ประกาศจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 26 ธ.ค. 2559]
- ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต [ 17 ต.ค. 2559]
- ประกาศตั้งแต่วันที่1 ม.ค. 2559 ผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ภาษีโรง [ 1 ม.ค. 2559]
- ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน [ 1 ต.ค. 2558]
- แบบแสดงตนการดำรงชีวิตอยุ่ เพื่อยืนยันสิทธฺ์ขอรับเบี้ยยังชีพสูงอายุ เบี้ยพิการ เบี้ยผู้ป่วนเอดส์ อบต [ 18 ก.ย. 2558]
- ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแสนขัน2 [ 24 พ.ย. 2560]
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง คสล.รวมจำนวน 15 โครงการ [ 10 ส.ค. 2560]
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำลอก หมู่ที่ 13 [ 1 ส.ค. 2560]
- ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคา โครงการก่อสร้างคสล.รวมจำนวน 15 โครงการ [ 1 ส.ค. 2560]
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.13 [ 31 ก.ค. 2560]
logo