::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ...สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาวตำบลบ่อทองและตำบลใกล้เคียง ทุกท่านค่ะ :::   

โครงการแจกผ้าภัยกันหนาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
 

แจกผ้าห่มกันหนาว ม.4 ม.6 ม.13
 

งานวันเด็กแห่งชาติ
 
- ประกาศตั้งแต่วันที่1 ก.ย. 2557 ผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป [ 1 ก.ย. 2557]
- โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตำบลบ่อทอง [ 1 พ.ค. 2557]
- ยกเลิกประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมจำนวน 8 โครงการ ภายใน [ 2 เม.ย. 2557]
- ปฐมนิเทศ ตามโครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ลง. 31 มีนาคม [ 31 มี.ค. 2557]
- งานวันเด็ก 10 มกราคม 2557 ณ องค์การบริส่วนตำบลบ่อทอง [ 20 ม.ค. 2557]
- ประกาศสอบราคาจ้าง ถังเก็บน้ำ คสล. ม.11 [ 16 มี.ค. 2558]
- ประกาศสอบราคาจ้าง บล็อคคอนกรีต ม.9 [ 16 มี.ค. 2558]
- ประกาศสอบ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล ม 11 [ 19 ก.พ. 2558]
- ประกาศสอบ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านแพะ B ม 7 [ 18 ก.พ. 2558]
- ประกาศสอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านนางอนงค์ บุญสะอาด ม 8 [ 17 ก.พ. 2558]
logo