::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ...สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาวตำบลบ่อทองและตำบลใกล้เคียง ทุกท่านค่ะ :::   

แจกผ้าห่มกันหนาว ม.4 ม.6 ม.13
 

งานวันเด็กแห่งชาติ
 

ภาพกีฬาเปตอง เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557
 
- ประกาศตั้งแต่วันที่1 ก.ย. 2557 ผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป [ 1 ก.ย. 2557]
- โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตำบลบ่อทอง [ 1 พ.ค. 2557]
- ยกเลิกประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมจำนวน 8 โครงการ ภายใน [ 2 เม.ย. 2557]
- ปฐมนิเทศ ตามโครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ลง. 31 มีนาคม [ 31 มี.ค. 2557]
- งานวันเด็ก 10 มกราคม 2557 ณ องค์การบริส่วนตำบลบ่อทอง [ 20 ม.ค. 2557]
- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ม.11 [ 26 ม.ค. 2558]
- ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างบล็อก คลส. (ท่อลอดเหลี่ยม) ม.9 [ 22 ม.ค. 2558]
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลอก ประกาศครั้งที่ 3 [ 26 ธ.ค. 2557]
- ประกาศอาคาร ศพด น้ำลอก [ 24 ต.ค. 2557]
- ปร.4 ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนางหา โสปัญญะ ม.8 [ 13 ต.ค. 2557]
logo