::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ...สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาวตำบลบ่อทองและตำบลใกล้เคียง ทุกท่านค่ะ :::   

เดินขบวนร่วมงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2557
 

แจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องบ้านวังเบน..เนื่งจากน้ำป่าไหลหลากบ้านและพืชผลได้รับความเสียหาย
 

แจกของยาสามัญประจำบ้าน..ผ้าเช็ดหน้าให้กับพี่น้อง ม. 7 ที่ร่วมกันพัฒนา
 
- ประกาศตั้งแต่วันที่1 ก.ย. 2557 ผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป [ 1 ก.ย. 2557]
- โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตำบลบ่อทอง [ 1 พ.ค. 2557]
- ยกเลิกประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมจำนวน 8 โครงการ ภายใน [ 2 เม.ย. 2557]
- ปฐมนิเทศ ตามโครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ลง. 31 มีนาคม [ 31 มี.ค. 2557]
- งานวันเด็ก 10 มกราคม 2557 ณ องค์การบริส่วนตำบลบ่อทอง [ 20 ม.ค. 2557]
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน2โครงการ (ม.8) [ 25 ส.ค. 2557]
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน2โครงการ (ม.9) [ 25 ส.ค. 2557]
- ประกาศยกเลิกสะพาน ครั้งที่ 3 [ 8 ก.ค. 2557]
- ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2557(ครั้งที่3) [ 13 มิ.ย. 2557]
- ประกาศสอบสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา [ 10 มิ.ย. 2557]
logo