::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ...สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาวตำบลบ่อทองและตำบลใกล้เคียง ทุกท่านค่ะ :::   

ท่านผู้ว่าราชการจจังหวัดอุตรดิตถ์มาเยี่ยมเยือนบ้านน้ำลอก. ดูเรื่องภัยแล้งที่ฝายเก็บน้ำบ้านน้ำลอกครับ
 

โครงการปลูกสำนึกความดี รักษ์ป่า รักษ์น้ำ
 
- ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน [ 1 ต.ค. 2558]
- แบบแสดงตนการดำรงชีวิตอยุ่ เพื่อยืนยันสิทธฺ์ขอรับเบี้ยยังชีพสูงอายุ เบี้ยพิการ เบี้ยผู้ป่วนเอดส์ อบต [ 18 ก.ย. 2558]
- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานที่การรับแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและคนพิการ [ 18 ก.ย. 2558]
- ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจรณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 20 ก.ค. 2558]
- ประกาศตั้งแต่วันที่1 ก.ย. 2557 ผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป [ 1 ก.ย. 2557]
- ประกาศผู้ยื่นซองเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างและก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 9 โครงการ ตำบลบ่อทอง [ 13 พ.ย. 2558]
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 6 พ.ย. 2558]
- ประกาศรายชื่อผู้ขอรับ จ้างเหมาซ่อมสร้างและก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต [ 5 พ.ย. 2558]
- ตารางแสดงวงเงินงบ [ 26 ต.ค. 2558]
- ประกาศราคาจ้าง 9 โครงการ [ 26 ต.ค. 2558]
logo