::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ...สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาวตำบลบ่อทองและตำบลใกล้เคียง ทุกท่านค่ะ :::   

โครงการปลูกสำนึกความดี รักษ์ป่า รักษ์น้ำ
 

งานทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ
 
- ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจรณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 20 ก.ค. 2558]
- ประกาศตั้งแต่วันที่1 ก.ย. 2557 ผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป [ 1 ก.ย. 2557]
- โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตำบลบ่อทอง [ 1 พ.ค. 2557]
- ยกเลิกประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมจำนวน 8 โครงการ ภายใน [ 2 เม.ย. 2557]
- ปฐมนิเทศ ตามโครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ลง. 31 มีนาคม [ 31 มี.ค. 2557]
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล [ 14 ก.ค. 2558]
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ [ 30 มิ.ย. 2558]
- สอบราคาจ้าง ถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ [ 7 เม.ย. 2558]
- สอบราคาจ้าง ถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ [ 7 เม.ย. 2558]
- ประกวดราคาจ้าง ถนนลาดยาง บ้านแพะสาย A [ 7 เม.ย. 2558]
logo